Menu

Zapore cest

V času festivala bodo zaprte za promet sledeče ceste po spodnjem razporedu:

V torek, 26.6. od 06.30 do 28.6.2018 do 07. ure zjutraj

  •     Cesta prvih borcev (od križišča z Bizeljsko cesto, do Cerkve Sv. Lovrenca)

 V četrtek, 28.6.2018 od 06:00 do nedelje, 1.7.2017 do 18:00 ure;

  • Ulica Stare Pravde (od križišča z Bizeljsko cesto do dovoza k Pošti) – prost prehod do Pošte iz Kržičnikove ulice

 V petek, 29.6.2018 od 05:00 do nedelje, 1.7.2018 do 12:00 ure;

  • Ulica Stare pravde od gradu do križišča s Kržičnikovo, supaj s parkirnimi prostori na Ulici stare Pravde, pri Bibotu oziroma Občinskem parku (direktno pred stavbo Bibo bi postavili šank, dovoz v to ulico iz Bizeljske ceste od tega trenutka dalje več ni mogoč, predlagamo možnost dovoza za stanovalce od gradu proti mestu navzgor, za vse ostale prepovedano)
  • Bizeljska cesta od križišča z Gubčevo ulico do križišča s Cesto prvih borcev (vključno s parkirnimi prostori na desni in levi strani vozišča)
  • Cesta prvih borcev (od gradu do Cerkve sv. Lovrenca)

 V petek, 29.6.2018 od 15:00 do nedelje, 1.7.2018 do 12:00 ure;

  • Cesta pod obzidjem (od Križišča z Jurčičevo do križišča s Hrastinsko cesto) in obe parkirišči pod mostom na levi in desni strani

 V petek, 29.6.2018 od 20:00 do sobote, 30.6.2018 do 04:00 ure;

  • Kržičnikova ulica (od križišča z s Cesto Pod obzidjem do Ceste prvih borcev)

 V soboto, 30.6.2018 od 15:00 ure do nedelje, 1.7.2018 do 12.00 ure

  • Cesta pod obzidjem (od križišča s Hrastinsko do križišča z Levstikovo ulico)
  • Kržičnikova ulica (od križišča z s Cesto Pod obzidjem do Ceste prvih borcev)

 V soboto, 30.6.2018 od 18:45 do 22.00 ure (Tek s Primožem Kozmusom) 

  • Cesta bratov Milavcev in Cesta prvih borcev, Obrtna ulica + Ulica Kozjanskih borcev, Ob Stadionu, Černelčeva cesta mimo bolnice, Černelčeva + Pleteršnikova ulica do Ceste pod Obzidjem, Cesta pod Obzidjem in Prešernova cesta do starega mostu pri HE Brežice in vse priključne ulice.

 Svetujemo vam, da avtomobile pustite na obrobju mesta in se v strogi center podate peš. Za strpnost in umirjeno vožnjo v času festivala se vam že vnaprej zahvaljujemo.

na vrh