Menu

Zapore cest

V času festivala bodo zaprte za promet sledeče ceste po spodnjem razporedu:

V sredo, 28.6. od 05.00 do 29.6.2017 do 04. ure zjutraj

    - Cesta prvih borcev (od križišča z Bizeljsko cesto, do Cerkve Sv. Lovrenca)

V četrtek, 29.6.2017 od 06:00 do nedelje, 2.7.2017 do 18:00 ure;

    - Ulica Stare Pravde (od križišča z Bizeljsko cesto do dovoza k Pošti) – prost prehod do Pošte iz Kržičnikove ulice

V petek, 30.6.2017 od 05:00 do 15:00

    - Delna zapora Bizeljske ceste (levi krak) od križišča z Gubčevo do križišča z Ulico Stare Pravde
    - Parkirni prostori na levi strani vozišča Bizeljske ceste od Križišča z Ulico Stare pravde do Ceste prvih borcev

 V petek, 30.6.2017 od 15:00 do nedelje, 2.7.2017 do 12:00 ure;

    - Bizeljska cesta od Križišča z Gubčevo ulico do križišča s Cesto prvih borcev (vključno s parkirnimi prostori na desni in levi strani vozišča)
    - 10 parkirnih prostorov na Ulici pod obzidjem (pod Pošto), za potrebe dostave in parkiranja hladilnih kombijev
    - park pri Občini Brežice, parcelna št. 728, k.o. Brežice (za potrebe Kuhne na ulci)
    - 4 parkirni prostore na Ulici stare pravde (»pri Bibotu«)
    - Ulica Stare pravde od gradu do križišča s Kržičnikovo
    - Cesta prvih borcev (od gradu do Cerkve sv. Lovrenca)
    - Cesta pod obzidjem (od Križišča z Jurčičevo do križišča z Hrastinsko cesto)

V petek, 30.6.2017 od 20:00 do sobote, 1.7.2017 do 04:00 ure;

    - Kržičnikova ulica (od križišča z s Cesto Pod obzidjem do Ceste prvih borcev)

V soboto, 1.7.2017 od 15:00 ure do nedelje, 2.7.2017 do 12.00 ure

    - Cesta pod obzidjem (od križišča s Hrastinsko do križišča z Levstikovo ulico)
    - Kržičnikova ulica (od križišča z s Cesto Pod obzidjem do Ceste prvih borcev)


Vse ulice vključno s pripadajočimi parkirnimi prostori in pločniki


V soboto, 1.7.2017 od 18:45 do 22.00 ure (Tek s Primožem Kozmusom)

    - Cesta bratov Milavcev in Cesta prvih borcev, Obrtna ulica + Ulica Kozjanskih borcev, Ob Stadionu, Černelčeva cesta mimo bolnice, Černelčeva + Pleteršnikova ulica do Ceste pod Obzidjem, Cesta pod Obzidjem in Prešernova cesta do starega mostu pri HE Brežice in vse priključne ulice.

na vrh